Luna

 

Luna er en arena for næringsutvikling og vekst. Her er alle relevante utviklingsaktører i regionen samlet. Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen er førende for aktiviteten. Her er målet å bidra til en positiv utvikling i regionen gjennom etablering av flere arbeidsplasser med høyere verdiskaping.

 

 

 

Første etasje i Luna ved Campus Ringerike gir sammen med øvrige fasiliteter ved Campus Ringerike de nødvendige fysiske betingelsene for å bygge et økosystem for næringsutvikling og vekst