Aktører

Universitetet i Søraust-Noreg (USN) har cirka 18000 studentar og 1850 tilsette. Vi tilbyr profesjons- og arbeidslivsretta utdanning, forsking og formidling av kunnskap med høg internasjonal kvalitet.   

les mer

Ringerike Næringsforening (RNF) er en felles interesse- og utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen, basert på medlemskap og allianser med andre aktører – private og offentlige.  les mer

Pan Innovasjon er en inkubator knyttet til Siva lokalisert i Hønefoss, Ringerike. Vi støtter gründere, tidlige startups og SMB med idéutvikling, implementering, økonomi og kommersialisering. Vi er spesialister på bio- og sirkulær økonomi.    les mer

Sparebank 1 Ringerike Hadeland og Ringerike kommune har etablert nytt næringsfond, Ringerike Næringsfond AS (RNAS). Dette er et spleiselag som også Sparebankstiftelsen Ringerike har støttet med tilskudd. Til sammen skal mer enn 9,5 millioner kroner deles ut til næringsetableringer som er lokalisert eller skal etableres i Ringerike kommune i løpet av tre år. Mer informasjon om utlysninger og detaljene om søknadsprosessen kommer snart.   les mer

Ringeriksregionen består av verdifulle kulturlandskap som er rik på kulturminner. Næringshstorien i regionen er preget av naturgitte forutsetninger med næringer knyttet til skog og tømmer, og  næringer basert på landbrukets ressurser. les mer