Sparebank 1 Ringerike Hadeland og Ringerike kommune har etablert nytt næringsfond, Ringerike Næringsfond AS (RNAS). Dette er et spleiselag som også Sparebankstiftelsen Ringerike har støttet med tilskudd. Til sammen skal mer enn 9,5 millioner kroner deles ut til næringsetableringer som er lokalisert eller skal etableres i Ringerike kommune i løpet av tre år.

Ringerike Næringsfond AS tar særlig sikte på å støtte kunnskapsbaserte, bærekraftige bedrifter med god verdiskaping og med stort potensial for å skape et betydelig antall nye arbeidsplasser. Slike bedrifter finnes innen tre grupper:

 • Etablering av ny virksomhet i kommunen med minst 5 nye arbeidsplasser første året, for eksempel bedrifter som kommer utenfra.
 • Utvidelse av eksisterende virksomhet i kommunen med minst 5 nye arbeidsplasser første året.
 • Skalering av mindre innovasjonsbedrifter med betydelig potensial for verdiskaping og nye arbeidsplasser.

Søknadskriterier :

Presentasjon

 • Forretnings-ide
 • Forretningsplan
 • Bransje
 • Eiere
 • Ansatte
 • Lokalisering
 • Søkes adnre støtteordninger

Formål

 • Beløp
 • Antall arbeidsplasser 1.år
 • Antall arbeidsplasser 2-4 år
 • Ringvirkninger
 • Risikovurdering

Gjennomføring

 • Tidsplan med milepæler
 • Resultat
 • Sluttrapport


Søknadsprosess :

Styret :

Styreleder

 • Torger Reve

Daglig leder

 • Anne Brun Syversen

Styremedlemmer

 • Harriet Slaaen
 • Terje Dalen
 • Lars Erik Refsahl
 • Ulas Burkay  

Kontakt oss:

Tlf: +47 45413487

E-post:anne@rnf.no