Organisasjon

Første etasje i Luna ved Campus Ringerike gir sammen med øvrige
fasiliteter ved Campus Ringerike de nødvendige fysiske betingelsene for å
utgjøre et økosystem for næringsutvikling og vekst  

 

Arena koordinator er Anne Kat Håskjold, og er ansatt i Pan Innovasjon.