Om oss

Luna er et Co-Workingmiljø- Her er vi samlet alle relevante utviklingsaktører i regionen, i et kraftsenter for næringsutvikling og vekst. Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen er førende  for arbeidet med å skape flere arbeidsplasser med høyere verdiskaping.

All internasjonal og nasjonal forskning og erfaring viser at de steder man har lykkes best med næringsutvikling og å skape nye arbeidsplasser med høy verdiskapning, er de steder man har klart å etablere et tett og godt samarbeid på tvers av de forskjellige aktørene i et økosystem.

Luna er selve navet i  Ringeriksregionens økosystem, som med tett samhandling mellom virksomheter, myndigheter, entreprenører, investorer, inkubatorer, etablererveiledning, næringsfond, interkommunalt politisk råd (IPR) og akademia, skal operasjonalisere Næringspolitisk strategi for regionen. 

Første etasje i Luna ved Campus Ringerike gir sammen med øvrige fasiliteter ved Campus Ringerike de nødvendige fysiske betingelsene for å bygge et økosystem for næringsutvikling og vekst

Lenke:    Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen