Luna

Luna er en arena for næringsutvikling og vekst. Her er alle relevante utviklingsaktører i regionen samlet. Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen er førende for aktiviteten. Målet å bidra til en positiv utvikling i regionen gjennom etablering av flere arbeidsplasser med høyere verdiskaping.